Zbieżność geometrii kół suwnicy

Bezpośrednim następstwem nieprawidłowo ustawionej zbieżności kół suwnicy jest nadmierne zużywanie się ich obrzeży oraz obrzeży szyn.
W skrajnych przypadkach koła suwnicy muszą być wymieniane nawet co miesiąc.
Wszystko zależy od intensywności eksploatacji, czyli cyklów powtórzeń przejazdów suwnicy oraz sumarycznego obciążenia roboczego.

Skręcenia kół suwnicy – brak zbieżności – powoduje jeszcze jeden niedostrzegalny na pierwszy rzut oka aspekt, jest to mianowicie systematyczne niszczenie torowiska suwnicy poprzez uszkadzanie nie tylko główki szyny, ale i systemu mocowania szyn a nawet obluzowywanie się belek podtorowych. Przy nieprawidłowym ustawieniu zbieżności kół suwnicy na torowisko wywierane są olbrzymie siły poprzeczne.


Charakterystycznymi objawami nieprawidłowej zbieżności kół suwnicy są:

  • sukcesywnie zmniejszająca się grubość przeważnie jednego obrzeża danego koła
  • zmiany w geometrii główki szyny, zmiana szerokości, wyżłobienie w powierzchni bocznej
  • duża ilość opiłków na belce podtorowej
  • metaliczne efekty akustyczne powodowane ukosowaniem się suwnicy
  • najeżdżanie kołami suwnicy na szynę – wykolejanie się suwnicy
  • zakleszczanie się suwnicy i brak możliwości ruchu

 
 
Proponowane przez naszą firmę rozwiązanie w postaci regulacji geometrii kół
suwnicy gwarantuje zniwelowanie powyższych objawów do minimum.
Gwarantujemy, że po naszych czynnościach suwnica uzyska swobodny balans po torowisku, przestanie ukosować, i znikną nieprzyjemne afekty akustyczne powodowane napieraniem na siebie powierzchni bocznych kół i szyn.

Regulację wykonujemy technologią opartą na wieloletnim doświadczeniu.
W trakcie regulacji wykonujemy komputerową symulację przejazdów.
Dopiero prawidłowy wynik uzyskany cyfrowo decyduje o przejazdach testowych regulowaną suwnicą odbywanych w obecności klienta.

Zadowalający wynik przejazdu kończy nasze prace serwisowe na obiekcie.
Wyniki i symulacje opracowujemy na miejscu w oparciu o program komputerowy własnego autorstwa.

Regulacje wykonujemy z realną dokładnością +/- 0,1mm faktycznego skręcenia koła, a nie grubości podkładki.


 


 
+48 606 202 595 | e-mail: rutkowski.geo@gmail.com | fax: 52 552 44 15
Wilcze 1, 86-013 Mąkowarsko