Naprawy torowisk suwnic


Pod pojęciem naprawy torowisk suwnic należy rozumieć wszelkie prace zmierzające do uzyskania zamierzonego stanu technicznego torowiska suwnicy.
Czynności te można pogrupować następująco:

 

  • rektyfikacja torowiska – zespół czynności regulacyjnych dążących do uzyskania optymalnej geometrii osi szyn
  • remont torowiska – zespół czynności zmierzających do odtworzenia stanu pierwotnego torowiska w tym geometrii osi szyn
  • modernizacja torowiska – zespół czynności zmierzających do poprawy funkcjonalności torowiska poprzez wykonanie szeregu prac remontowych z wymianą szyn na inny typ, wymianą systemu mocowania szyn, montażem elementów tłumiących drgania. Do modernizacji można jeszcze zaliczyć np. wydłużenie torowiska, poprzez dobudowanie kolejnych przęseł co powoduje zwiększenie zasięgu suwnicy w ramach tego samego obiektuPowyższe prace wykonujemy na terenie całego kraju.
Nasze biuro projektowe doradzi i sporządzi odpowiednią dokumentację budowlaną,
kontrolną lub na potrzeby zwiększenia udźwigu suwnicy.
 W przypadku budowy nowego torowiska, czy w przypadku modernizacji możemy zaprojektować, wyprodukować i wbudować kompletną konstrukcję wsporczą suwnicy, system mocowania szyn. Potrafimy dostosować model zamocowania do bardzo nietypowych rozwiązań, np. bardzo wąski fundament torowiska, lub dostosować system montażu do środowisk agresywnych np. w zakładach chemicznych.

Montaże szyn wykonujemy w oparciu o zaawansowane systemy mocowania, systemy zamocowania ogólnodostępne jak i zamocowania zaprojektowane indywidualnie dla potrzeb klienta.

Naprawy torowisk wykonujemy w sposób samowystarczalny, zespół remontowy składa się z doświadczonego geodety, mistrza ślusarstwa przemysłowego i wykwalifikowanych monterów.
Po zakończonych robotach klient otrzymuje raport techniczny zawierający pełne informacje od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia z wpisem dla UDT, że torowisko jest sprawne i nadaje się do eksploatacji.
 


remont torowiska z szyną spawaną


modernizacja torowiska z szyną S24 na czynnym zakładzie produkcyjnym

remont torowiska z szyną S49

 
+48 606 202 595 | e-mail: rutkowski.geo@gmail.com | fax: 52 552 44 15
Wilcze 1, 86-013 Mąkowarsko